Wetenschapsscepsis kent verschillende vormen / Science scepticism takes many forms

Niet elke vorm van scepsis over wetenschap is vergelijkbaar. Dit blijkt uit een studie die UvA-psycholoog Bastiaan Rutjens en collega’s uitvoerden onder Noord-Amerikanen. De onderzoeksresultaten zijn op vrijdag 1 december gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Personality and Social Psychology Bulletin’.

Lees meer: UvA press

English here: here