Books

2014

van der Pligt, J., & Vliek, M. (2014). Overreden en verleiden: de psychologie van beïnvloeding. Pearson [publisher]

2013

van Harreveld, F., van der Pligt, J.,  & Rutjens, B. T. (2013). Dat kan geen toeval zijn. De psychologie van ons bijgeloof. Amsterdam: Nieuw Amsterdam. [website]

van der Pligt, J.,  & Blankers, M. (2013). Surveyonderzoek: de meting van attitudes en gedrag. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. [publisher]

2012

van Elk, M. (2012). De gelovige geest: op zoek naar de biologische en psychologische wortels van religie. Amsterdam: Bert Bakker.

2011

Koomen, W., & van der Pligt, J. (2011). Polarisatie, radicalisering en terrorisme. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

2009

Ouwerkerk, J., van Harreveld, F., & van der Pligt, J. (2009). Streng doch rechtvaardig? Interactie tussen handhaver en gehandhaafde als determinant van regelnaleving, strafacceptatie en perceptie van rechtvaardigheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

2007

Busato, V.V. & van Harreveld, F. (2007). Het geheim van de uitblinker. Amsterdam: Prometheus.

van der Pligt, J., Koomen, W., & van Harreveld, F. (2007). Bestraffen, belonen en beïnvloeden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.