Toepassingen

Bij het Uncertainty Lab streven we naar het toepassen van kennis. Onzekerheid is een onlosmakelijk onderdeel van leven in een moderne samenleving en om die reden raakt ons onderzoek aan verschillende belangrijke maatschappelijke onderwerpen. We voorzien zowel bedrijven als overheidsinstellingen van inzichten die hen helpen problemen te begrijpen en op te lossen.

Tot onze klanten behoren:

Achmea

Voor deze verzekeringsmaatschappij hebben wij onderzocht hoe hun klanten risico’s waarnemen. Meer in het bijzonder zijn we nagegaan wat ondernemers zien als de voornaamste risico’s voor hun bedrijf en hebben wij hun perspectief vergeleken met de daadwerkelijke risico’s. Zo hebben wij geprobeerd Achmea meer inzicht te geven in de behoeften van hun klanten. Ook heeft Achmea een promotietraject gefinancierd waarin onderzoek is gedaan naar de rol van vertrouwen in het omgaan met risico’s.

Ministerie van Justitie

Ons lab heeft verschillende uitgebreide studies gedaan in opdracht van het ministerie van justitie. Zo hebben we een literatuurstudie gedaan naar de rol van belonen en bestraffen binnen de psychologie van wetshandhaving (zie www.managementboek.nl voor meer informatie) en een reeks empirische studies naar de specifieke rol van waargenomen rechtvaardigheid van interactie met autoriteiten bij wetsnaleving (zie www.managementboek.nl voor meer informatie).

Regioplan

Met Regioplan hebben wij een omvangrijk surveyonderzoek uitgevoerd en daarmee inzicht gegeven in publieke percepties van veiligheid. Ook hebben wij de impact onderzocht van het geven van concrete versus abstracte informatie over criminaliteit op gevoelens van veiligheid.

Britse Ministerie van Transport

In samenwerking met collega’s van de City University in Londen en Durham University hebben we de literatuur over risicogedrag onderzocht, met een specifieke focus op (on)veilig rijgedrag. We hebben bovendien aanbevelingen gedaan over hoe voorlichting het meest effectief kan worden gemaakt in het beïnvloeden van veroordeelde verkeersovertreders.

Sociaal Cultureel Planbureau

In samenwerking met onderzoekers van het SCP hebben we publieke percepties van nieuwe technologieën onderzocht. Hierbij lag de specifieke focus op risicopercepties en acceptatie van kernenergie, maar het onderzoek had ook betrekking op CO2 opslag, stamcelonderzoek, biotechnologie en nanotechnologie.

Nationaal coördinator terrorismebestrijding

Voor dit departement hebben we onderzoek gedaan naar de oorzaken van polarisatie tussen groepen en de risicofactoren die bijdragen aan radicalisering en het uiteindelijke gebruik van geweld en terrorisme (www.wodc.nl).

Neem contact op als u wilt weten hoe het Uncertainty Lab uw organisatie kan helpen.